Startsida -> Stuteri -> Rashistorik Shagya-araber

Skriv ut sidan  
 
  Våra Shagya-araber | Rashistorik | Länkar
Våra Shetlandsponnyer | Rashistorik | Länkar

Rashistorik Shagya-araben – en mångsidig ras

Avelsmålet är en ädel och okomplicerad rid- och körhäst med arabisk prägel. Shagya-araben är uthållig med gott temperament, bra rörelser och god inlärningsförmåga. Detta gör den mycket lämplig som modern allround-häst.
Det finns många exempel på shagyans användbarhet i de olika ridsportgrenarna, där de placerar sig väl i konkurrens med andra varmblod i hoppning, fälttävlan, dressyr och distans.
De är också mycket populära körhästar och börjar även synas på västern-arenorna runt om i världen. Shagya-arabens egenskaper har dessutom gjort den till en eftertraktad förädlare inom många raser, t ex holsteiner, trakehner och svenskt halvblod.
Men framförallt är shagya-araben en idealisk familjehäst. Den är lätthanterlig och lättlärd både under ridning och vid umgänge. En shagya-arab är en häst som alla i familjen, oavsett kunskap eller storlek, ska kunna få en fin relation till – en familjemedlem, en vän som är villig att göra allt för Dig.

Rasbeskrivning för shagya-araben
Shagya-araben skall uppvisa typiska arabiska drag men skall vara tveklöst större, ha mer massa och grövre benstomme än ökenaraben. Den skall vara vacker och harmoniskt byggd, med ett uttrycksfullt ädelt huvud, väl ansatt lagom lång ridhästhals, bra överlinje och
markerad manke, långt kors och väl buren svans. Kroppsbyggnaden ska
alltid vara längre än hög, dvs rektangulär. Benen skall vara starka,
torra och nöjaktigt korrekta. Fria vägvinnande, elastiska och
korrekta rörelser i alla tre gångarterna är mycket viktigt.
Önskvärd mankhöjd ca 150 till 160 cm, men såväl
ponnymått som mått uppåt 165 cm förekommer.

Shagya-arabens historia
Shagya-araben är en av Europas – ja kanske världens – äldsta hästraser med ofta mer än 200 års dokumenterad härstamning. Många hästar har mer än 20 kända generationer bakom sig.
Rasen har sitt huvudsakliga ursprung i dubbelmonarkin Österrrike-Ungern, där man ville skapa en ras med lättare och smidigare hästar att användas i kavalleriet. Shagya-araberna användes först och främst av officerarna och var känd för sin framåtanda och uthållighet.
Särskilt utvalda arabiska fullblodshingstar importerades från öknen och fördes till inhemska ston, vilka redan var starkt präglade av orientaliskt blod. Därefter avlade man bara vidare på det allra bästa.
En rad originalaraber blev stamfäder inom rasen. Av dessa kan nämnas Shagya, Gazal, Koheilan, Siglavy, Siglavy Bagdady och O’Bajan. Den mest kända var Shagya (uttalas shag’ja) född 1830 i Syrien och importerad 1836 till Statsstuteriet Babolna i Ungern. Shagya blev far till otaliga avkommor och hade genomslagskraft utöver det vanliga. Senare gav han även namn åt rasen.
Resultatet av denna målinriktade avel uteblev inte. Inom loppet av några få generationer hade man skapat en ras vilken snabbt blev efterfrågad över hela Mellaneuropa för sina bruksegenskaper, sin skönhet och allsidighet. Stamboken stängdes för hästar med främmande blod och nytt arabiskt blod tillfördes bara undantagsvis. Avelsarbetet fortsatte in i vårt århundrade, då också många västeuropeiska länder fick upp ögonen för denna användbara ras.

Shagya-araben i Sverige
Shagya-araben kom till Sverige redan år 1936 då dr Arvid Aaby-Ericson importerade shayga-araber från Ungern. Dessa användes i den svenska halvblodsaveln. En av dem var stoet Judith 2925 som grundade stofamilj 38. Shagya-blod återfinns t ex i hingstarna Immer 369, Urbino 430 och Utrillo 432, vilka gett upphov till åtskilliga framgångsrika avkommor. Hingsten AnyQuestion 562 (morfar till Milton) hade även han stor andel shagya-blod.
Shagya-avel i Sverige grundar sig på tolv renrasiga shagya-ston som importerades under 1960- och 1970-talen. Dessa har varit produktiva och lämnat ett stort antal avkommor till såväl tävlingsbanorna som avel. Under de senaste åren har importen tagit ny fart, och sammanlagt finns nu ca 130 nu levande registrerade shagya-araber i Sverige, därav 4 godkända hingstar och ett 30-tal stambokförda ston.

Texten är hämtad från Svenska Shagya-arabföreningens rasinformation.

 
 
© Koppartorps gård    Telefon: +46 (0)123-441 03    Mobil: +46 (0)70-391 81 93    E-mail: info@koppartorp.nu